Schválení Operačního programu Technologie a aplikace (OPTAK) pro konkurenceschopnost na období 2021-2027

Vláda ČR schválila OPTAK na období 2021-2027.

Vláda České republiky schválila programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) na období 2021-2027.

Program je strukturován do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OPTAK.

Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Bližší informace včetně programovém dokumentu OPTAK naleznete na stránkách ministerstva zde.