Schválení Operačního programu Doprava (OPD) Evropskou komisí

Programový dokument OPD na období 2021-2027 byl oficiálně schválen Evropskou komisí.

Programový dokument Operačního programu Doprava (OPD) na období 2021-2027 byl oficiálně schválen Evropskou komisí.

Cílem OPD3 je rozvoj silniční a železniční sítě, podpora drážní dopravy ve městech, výstavba infrastruktury alternativních paliv a další intervence posouvající dopravní systém směrem k větší udržitelnosti.

Bližší informace včetně programového dokumentu OPD3 naleznete zde.