Rubrika SMO ČR monitorující dotační tituly pro financování měst a obcí

SMO ČR vytváří a udržuje rubriku věnovanou přehledu dotačních titulů, které resorty chystají na nadcházející období pro financování měst a obcí.

Svaz měst a obcí ČR s podporou Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu Podpora kapacit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný rozvoj vytváří a udržuje rubriku věnovanou přehledu dotačních titulů, které jednotlivá ministerstva chystají na nadcházející období pro financování měst a obcí.

Rubrika je zveřejněna na stránkách SMO ČR zde.