Revize výzvy č. 13 nositele ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vydalo revizi výzvy č. 13 ITI PMO.

Jako nositel integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vydalo hlavní město Praha revizi výzvy č. 13 (Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.).

Revidovaný text výzvy (k 1. 12. 2017) je k dispozici ke stažení zde.

Další informace naleznete v našem původním příspěvku o vydání výzvy zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev nositele ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.