Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025

MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky.

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev v jednotlivých čtvrtletích. Informujeme v něm také o typu výzvy a očekávané finanční podpoře.

Bližší informace naleznete na stránkách MMR zde.