1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání

Dne 11. 2. 2016 se konalo 1. jednání Pracovní skupiny (PS) Vzdělávání Regionální stálé konference Středočeského kraje. Tento týden byl také zveřejněn zápis z jednání.

První jednání PS Vzdělávání se uskutečnilo na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Hlavními body 1. jednání bylo zvolení předsedy a místopředsedy, představení projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje a pracovní materiál Teze analýzy potřeb v území.

Podrobnější informace naleznete v zápise z 1. jednání PS Vzdělávání zde.

Bližší informace o činnosti PS Vzdělávání naleznete v příslušné sekci naší stránky Pracovní skupiny.