Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (říjen 2018).

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
283 392 / 14 488 37 955 / 1 933 13,4 %
OPVVV 147 052 / 10 794 16 017 / 1 426 10,9 %
OPZ 76 048 / 10 255 7 334 / 2 141 9,6 %
OPŽP 97 960 / 8 629 19 080 / 1 588 19,5 %
IROP 158 708 / 9 715 22 024 / 1 289 13,9 %
OPD 110 029 / 243 18 104 / 54 16,5 %
celkem 873 189 / 54 124 120 514 / 8 431 13,8 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
74 712 / 3 486 10 098 / 521 13,5 %
OPVVV 61 926 / 8 437 8 433 / 1 064 13,6 %
OPZ 48 023 / 4 660 4 296 / 1 027 8,9 %
OPŽP 46 929 / 4 093 10 165 / 796 21,7 %
IROP 77 930 / 3 833 9 156 / 479 11,7 %
OPD 66 783 / 81 10 775 / 13 16,1 %
celkem 376 302 / 24 590 52 923 / 3 899 14,1 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
19 776 / 1 975 2 753 / 235 13,9 %
OPVVV 1 186 / 73 90 / 16 7,6 %
OPZ 4 307 / 159 311 / 28 7,2 %
OPŽP 1 838 / 438 246 / 61 13,4 %
IROP 12 893 / 1 290 1 676 /157 13,0 %
OPD 20 004 / 46 3 536 / 12 17,7 %
celkem 60 005 / 3 981 8 612 / 509 14,4 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 8. 10. 2018 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.