Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (listopad 2019).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
346 682 / 18 860 46 175 / 2 592 13,3 %
OPVVV 164 728 / 16 520 17 631 / 2 289 10,7 %
OPZ 99 891 / 15 532 10 289 / 3 580 10,3 %
OPŽP 117 178 / 10 504 22 375 / 1 895 19,1 %
IROP 201 972 / 12 406 28 083 / 1 675 13,9 %
OPD 153 482 / 464 20 461 / 150 13,3 %
celkem 1 083 934/ 74 286 145 014 / 12 182 13,4 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
76 392 / 3 850 9 156 / 592 12,0 %
OPVVV 74 031 / 12 030 9 011 / 1 562 12,2 %
OPZ 57 270 / 5 375 5 524 / 1 294 9,6 %
OPŽP 57 454 / 4 120 13 268 / 787 23,1 %
IROP 77 670 / 3 477 11 364 / 524 14,6 %
OPD 77 063 / 111 9 569 / 21 12,4 %
celkem 419 881 / 28 963 57 892 / 4 780 13,8 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
42 129 / 3 594 5 838/ 437 13,9 %
OPVVV 3 543 / 1 257 668 / 152  18,9 %
OPZ 7 318 / 1 218 666 / 273 9,1 %
OPŽP 9 441 / 1 811 1 287 / 311 13,6 %
IROP 44 836 / 3 899 4 681 / 413 10,4 %
OPD 29 423 / 68 4 922 / 15 16,7 %
celkem 136 691 / 11 847 18 062 / 1 601 13,2 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 11. 2019 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.