Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP do prosince 2017.

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
265 147 / 12 704 36 016 / 1 699 13,6 %
OPVVV 128 380 / 8 487 14 367 / 1 206 11,2 %
OPZ 69 049 / 9 036 6 616 / 1 924 9,6 %
OPŽP 69 577 / 6 844 12 277 / 1 225 17,6 %
IROP 133 909 / 7 566 17 538 / 1 009 13,1 %
OPD 102 039 / 186 14 449 / 40 14,2 %
celkem 768 102 / 44 823 101 264 / 7 103 13,2 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
74 535 / 3 727 10 193 / 524 13,7 %
OPVVV 40 694 / 6 816 6 487 / 989 15,9 %
OPZ 41 514 / 3 606 3 689 / 846 8,9 %
OPŽP 34 908 / 3 201 7 454 / 608 21,4 %
IROP 53 759 / 2 506 5 730 / 343 10,7 %
OPD 53 370 / 70 4 891 / 13 9,2 %
celkem 298 780 / 19 926 38 444 / 3 232 12,9 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
4 582 / 678 309 / 65 6,7 %
OPVVV 420 / 2 30 / 2 7,1 %
OPZ 4 014 / 5 287 / 1 7,1 %
OPŽP 484 / 107 70 / 13 14,5 %
IROP 3 626 / 423 495 / 49 13,7 %
OPD 11 489 / 24 2 094 / 6 18,2 %
celkem 24 616 / 1 239 3 285 / 136 13,3 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 2. 1. 2018 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.