Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (květen 2019).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
338 229 / 17 713 44 810 / 2 436 13,2 %
OPVVV 152 820 / 13 683 15 667 / 1 817 10,3 %
OPZ 85 889 / 11 941 8 377 / 2 522 9,8 %
OPŽP 111 673 / 9 927 21 452 / 1 811 19,2 %
IROP 191 628 / 11 516 27 024 / 1 559 14,1 %
OPD 126 284 / 380 18 196 / 144 14,4 %
celkem 1 006 522 / 61 160 135 526 / 10 289 13,5 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
70 933 / 3 411 8 707 / 550 12,3 %
OPVVV 70 320 / 9 327 8 502 / 1 149 12,1 %
OPZ 52 014 / 4 746 4 730 / 1 065 9,1 %
OPŽP 53 021 / 3 783 12 519 / 738 23,6 %
IROP 73 475 / 3 208 10 454 / 485 14,2 %
OPD 69 912 / 92 9 156 / 13 13,1 %
celkem 389 675 / 24 566 54 068 / 4 000 13,9 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
35 527 / 3 084 5 146 / 367 14,5 %
OPVVV 2 799 / 797 614 / 106 21,9 %
OPZ 5 984 / 788 528 / 164 8,8 %
OPŽP 7 118 / 1 465 1 024 / 248 14,4 %
IROP 34 357 / 3 057 3 676 / 329 10,7 %
OPD 26 605 / 63 4 922 / 15 18,5 %
celkem 112 390 / 9 254 15 910 / 1 228 14,1 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 5. 2019 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.