Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (březen 2019).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
322 971 / 16 227 42 959 / 2 215 13,3 %
OPVVV 147 507 / 12 423 15 350 / 1 635 10,4 %
OPZ 83 466 / 11 279 8 096 / 2 363 9,7 %
OPŽP 108 273 / 9 802 21 431 / 1 797 19,8 %
IROP 188 746 / 11 119 26 299 / 1 509 13,9 %
OPD 125 536 / 375 19 828 / 145 15,8 %
celkem 976 499 / 61 225 133 963 / 9 664 13,7 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
73 863 / 3 552 9 122 / 564 12,3 %
OPVVV 68 570 / 9 396 8 478 / 1 157 12,4 %
OPZ 50 187 / 4 553 4 474 / 988 8,9 %
OPŽP 49 176 / 3 728 10 976 / 747 22,3 %
IROP 74 869 / 3 364 10 581 / 497 14,1 %
OPD 69 172 / 91 9 156 / 13 13,2 %
celkem 385 837 /24 684 52 786 / 3 966 13,7 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
31 374 / 2 764 4 653 / 323 14,8 %
OPVVV 2 491 / 356 587 / 57 23,6 %
OPZ 5 595 / 604 471 / 123 8,4 %
OPŽP 5 832 / 1 273 886 / 209 15,2 %
IROP 27 974 / 2 551 2 749 / 266 9,8 %
OPD 26 139 / 61 4 922 / 15 18,8 %
celkem 99 405 / 7 609 14 268 / 993 14,4 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 3. 2019 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.