Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (září 2019).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
339 037 / 18 699 45 957 / 2 578 13,6 %
OPVVV 162 706 / 16 404 17 550 / 2 265 10,8 %
OPZ 97 707 / 14 907 10 039 / 3 286 10,3 %
OPŽP 114 736 / 10 354 22 337 / 1 876 19,5 %
IROP 201 098 / 12 259 28 068 / 1 666 14,0 %
OPD 157 073 / 450 21 111 / 150 13,4 %
celkem 1 072 357 / 73 073 145 062 / 11 821 13,5 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
76 339 / 3 760 9 250 / 578 12,1 %
OPVVV 73 178 / 11 396 8 827 / 1 440 12,1 %
OPZ 55 635 / 4 843 5 345 / 1 058 9,6 %
OPŽP 56 803 / 4 059 13 253 / 773 23,3 %
IROP 76 302 / 3 358 10 849 / 505 14,2 %
OPD 77 528 / 111 9 539 / 20 12,3 %
celkem 415 785 / 27 527 57 064 / 4 374 13,7 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
41 791 / 3 559 5 834/ 436 14,0 %
OPVVV 3 477 / 1 166 662 / 140  19,0 %
OPZ 7 149 / 1 161 648 / 261 9,1 %
OPŽP 9 172 / 1 751 1 258 / 302 13,7 %
IROP 43 992 / 3 807 4 628 / 402 10,5 %
OPD 28 870 / 67 4 922 / 15 17,0 %
celkem 134 451 / 11 511 17 952 / 1 556 13,4 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 9. 2019 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.