Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (únor 2019).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
321 580 / 16 053 42 719 / 2 180 13,3 %
OPVVV 148 989 / 12 109 16 277 / 1 580 10,9 %
OPZ 82 642 / 11 094 8 033 / 2 347 9,7 %
OPŽP 105 215 / 9 454 20 432 / 1 719 19,4 %
IROP 188 238 / 11 011 26 546 / 1 485 14,1 %
OPD 120 233 / 362 18 157 / 140 15,1 %
celkem 966 898 / 60 083 132 165 / 9 451 13,7 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
76 108 / 3 585 9 294 / 562 12,2 %
OPVVV 67 187 / 9 327 8 469 / 1 155 12,6 %
OPZ 49 948 / 4 565 4 413 / 983 8,8 %
OPŽP 49 711 / 4 033 11 020 / 805 22,2 %
IROP 74 499 / 3 519 10 392 / 503 13,9 %
OPD 66 820 / 90 9 156 / 13 13,7 %
celkem 384 273 / 25 119 52 743 / 4 021 13,7 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
29 090 / 2 597 4 436 / 310 15,2 %
OPVVV 2 432 / 275 577 / 47 23,7 %
OPZ 5 349 / 512 447 / 105 8,4 %
OPŽP 4 678 / 950 672 / 141 14,4 %
IROP 25 009 / 2 268 2 440 / 235 9,8 %
OPD 25 943 / 60 4 922 / 15 19,0 %
celkem 92 502 / 6 662 13 494 / 853 14,6 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 2. 2019 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.