Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (červen 2021).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
462 650 / 26 200 62 658 / 3 725 13,5 %
OPVVV 175 150 / 21 160 18 516 / 2 878 10,6 %
OPZ 115 861 / 17 200 11 682 / 3 890 10,1 %
OPŽP 160 536 / 15 191 28 414 / 2601 17,7 %
IROP 263 312 / 16 440 34 069 / 2 072 12,9 %
OPD 179 746 / 533 21 365 / 168 11,9 %
celkem 1 357 256 / 96 724 176 703 / 15 334 13,0 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
88 068 / 4 114 10 428 / 638 11,8 %
OPVVV 75 732 / 10 845 9 605 / 1 413 12,7 %
OPZ 52 282/ 5 022 4 630 / 1 289 8,9 %
OPŽP 68 136 / 5 798 14 562 / 1 057 21,4 %
IROP 74 758 /3 401 9 642 / 421 12,9 %
OPD 92 025 / 149 10 699 / 33 11,6 %
celkem 451 001 / 29 329 59 565 / 4 851 13,2 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
89 535 / 7 567 11 829 / 995 13,2 %
OPVVV 20 001 / 7 797 1 849 / 994 9,2 %
OPZ 30 333 / 4377 3 212 / 987 10,6 %
OPŽP 22 323 / 3 511 3 710 / 598 16,6 %
IROP 91 735 / 7 948 11 816 / 961 12,9 %
OPD 57 129 / 131 6 488 / 21 11,4 %
celkem 311 056 / 31 331 38 904 / 4 556 12,6 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 6. 2021 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.