Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (únor 2021).

Přehled vybraných statistik:

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
440 496 / 25 136 59 519 / 3 558 13,5 %
OPVVV 172 859 / 19 444 18 369 / 2 300 10,6 %
OPZ 115 331 / 17 156 11 611 / 3 482 10,1 %
OPŽP 149 540 / 14 267 26 297 / 2 401 17,6 %
IROP 239 453 / 16 058 32 211 / 2 016 13,5 %
OPD 174 545 / 527 22 070 / 55 12,6 %
celkem 1 292 222 /92 588 170 078 / 13 812 13,2 %

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
85 481 / 4 208 10 489 / 649 12,3 %
OPVVV 77 896 / 10 870 9 521 / 1 271 12,2 %
OPZ 44 945 / 5 330 4 029 / 1197 9,0 %
OPŽP 72 983 / 6 168 15 019 / 1 064 20,6 %
IROP 77 527 / 3 596 10 659 / 471 13,7 %
OPD 94 239 / 146 10 961 / 15 11,6 %
celkem 453 071 / 30 318 60 679 / 4 667 13,4 %

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

  ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
80 736 / 6 774 10 847 / 885 13,4 %
OPVVV 15 783 / 6 520 1 526 / 794 9,7 %
OPZ 28 405 / 3 933 3 108 / 826 10,9 %
OPŽP 17 364 / 2 994 2 952 / 493 17,0 %
IROP 79 936 / 6 965 10 249 / 826 12,8 %
OPD 49 844 / 116 6 165 / 17 12,4 %
celkem 272 067 / 27 302 34 846 / 3 841 12,8 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 1. 2. 2021 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.