Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP (prosinec 2018).

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
305 466 / 15 253 41 033 / 2 039 13,4 %
OPVVV 147 985 / 11 426 16 184 / 1 502 10,9 %
OPZ 78 599 / 10 457 7 537 / 2 164 9,6 %
OPŽP 100 358 / 8 919 19 767 / 1 622 19,7 %
IROP 174 485 / 10 475 24 267 / 1 422 13,9 %
OPD 120 783 / 356 18 227 / 137 15,1 %
celkem 927 677 / 56 886 127 014 / 8 886 13,7 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
74 926 / 3 487 8 977 / 511 12,0 %
OPVVV 65 021 / 9 131 8 210 / 1 131 12,6 %
OPZ 50 179 / 4 660 4 443 / 1 018 8,9 %
OPŽP 48 458 / 4 193 10 641 / 835 22,0 %
IROP 75 816 / 3 655 10 266 / 505 13,5 %
OPD 64 272 / 85 9 270 / 12 14,4 %
celkem 378 671 / 25 211 51 806 / 4 012 13,7 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
26 027 / 2 350 4 083 / 286 15,7 %
OPVVV 2 246 / 179 562 / 35 25,0 %
OPZ 4 570 / 282 352 / 49 7,7 %
OPŽP 3 732 / 678 504 / 87 13,5 %
IROP 20 477 / 1 893 2 085 / 194 10,2 %
OPD 23 548 / 51 4 765 / 14 20,2 %
celkem 80 600 / 5 433 12 350 / 665 15,3 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 2. 12. 2018 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.