Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP do srpna 2018.

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
280 335 / 14 380 37 707 / 1 923 13,5 %
OPVVV 146 264 / 10 550 15 687 / 1 399 10,7 %
OPZ 76 581 / 10 219 7 366 / 2 129 9,6 %
OPŽP 98 103 / 8 576 19 432 / 1 583 19,8 %
IROP 154 674 / 9 372 21 182 / 1 235 13,7 %
OPD 109 904 / 223 17 921 / 51 16,3 %
celkem 865 861 / 53 330 119 296 / 8 320 13,8 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
74 985 / 3 532 10 261 / 532 13,7 %
OPVVV 60 870 / 8 057 8 367 / 1 025 13,7 %
OPZ 47 708 / 4 608 4 276 / 1 020 9,0 %
OPŽP 44 965 / 4 068 9 905 / 785 22,0 %
IROP 104 219 / 5 746 9 029 / 464 8,7 %
OPD 58 407 / 77 7 745 / 12 13,3 %
celkem 364 330 / 24 136 49 583 / 3 837 13,6 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
17 904 /1 844 2 494 / 218 13,9 %
OPVVV 1 126 / 55 72 / 10 6,4 %
OPZ 4 260 / 143 309 / 27 7,3 %
OPŽP 1 675 / 397 217 / 54 13,0 %
IROP 11 764 / 1 158 1 558 /144 13,2 %
OPD 20 016 / 46 3 542 / 12 17,7 %
celkem 56 745 / 3 640 8 193 / 465 14,4 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 3. 9. 2018 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.