Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP do března 2018.

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
267 398 / 12 995 36 354 / 1 740 13,6 %
OPVVV 134 746 / 8 653 14 645 / 1 217 10,9 %
OPZ 72 470 / 9 600 7 088 / 2 019 9,8 %
OPŽP 93 951 / 7 949 17 955 / 1 468 19,1 %
IROP 141 560 / 8 273 18 875 / 1 065 13,3 %
OPD 93 304 / 190 13 351 / 40 14,3 %
celkem 803 428 / 47 660 108 267 / 7 549 13,5 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
70 178 /3 538 9 603 / 520 13,7 %
OPVVV 49 854 / 6 959 7 958 / 917 16,0 %
OPZ 45 485 / 4 304 4 234 / 967 9,3 %
OPŽP 37 219 / 3 614 7 875 / 685 21,2 %
IROP 61 878 / 2 726 6 618 / 352 10,7 %
OPD 49 840 / 61 4 297 / 12 8,6 %
celkem 314 454 / 21 202 40 585 / 3 453 12,9 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
11 129 / 1 235 1 464 / 139 13,2 %
OPVVV 441 / 4 32 / 4 7,3 %
OPZ 4 042 / 37 291 / 7 7,2 %
OPŽP 850 / 165 100 / 21 11,8 %
IROP 6 718 / 758 868 / 88 12,9 %
OPD 17 271 / 38 2 772 / 8 16,1 %
celkem 40 451 / 2 237 5 526 / 267 13,7 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 3. 4. 2018 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.