Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP do září 2017.

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
239 798 / 11 310 33 319 / 1 508 13,9 %
OPVVV 122 227 / 8 305 13 539 / 1 161 11,1 %
OPZ 64 938 / 8 057 6 271 / 1 736 9,7 %
OPŽP 61 437 / 6 165 11 610 / 1 105 18,9 %
IROP 116 914 / 6 526 15 332 / 871 13,1 %
OPD 81 499 / 127 6 920 / 19 8,5 %
celkem 686 813 / 40 490 86 991 / 6 400 12,7 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
63 769 / 3 110 8 692 / 441 13,6 %
OPVVV 38 279 / 6 459 6 344 / 848 16,6 %
OPZ 43 687 / 3 458 3 919 / 827 9,0 %
OPŽP 31 873 / 2 929 6 814 / 546 21,4 %
IROP 45 413 / 2 130 4 633 / 296 10,2 %
OPD 62 283 / 79 6 599 / 15 10,6 %
celkem 285 304 / 18 165 37 001 / 2 973 13,0 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
2 227 / 417 199 / 45 8,9 %
OPVVV 420 / 2 30 / 2 7,1 %
OPZ 3 / 4 0 / 0
OPŽP 161 / 36 50 / 6 31,1 %
IROP 2 572 / 262 359 / 28 14,0 %
OPD 0 / 0 0 / 0
celkem 5 383 / 721 638 / 81 11,9 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 2. 10. 2017 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.