Projekty 2014-2020

Vybrané statistiky projektů OP do června 2018.

Přehled vybraných statistik:

 

ZAREGISTROVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
277 787 / 14 293 37 501 / 1 914 13,5 %
OPVVV 140 290 / 9 826 14 916 / 1 327 10,6 %
OPZ 74 941 / 10 113 7 225 / 2 116 9,6 %
OPŽP 95 438 / 8 240 18 894 / 1 524 19,8 %
IROP 150 039 / 8 943 20 132 / 1 168 13,4 %
OPD 109 701 / 223 17 843 / 52 16,3 %
celkem 848 196 / 51 638 116 511 / 8 101 13,7 %

 

 

 

 

SCHVÁLENÉ A AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
76 299 / 3 626 10 663 / 544 14,0 %
OPVVV 58 154 / 7 300 8 102 / 958 13,9 %
OPZ 46 748 / 4 496 4 183 / 1 006 8,9 %
OPŽP 41 375 / 3 985 8 557 / 746 20,7 %
IROP 73 343 / 3 378 8 293 / 425 11,3 %
OPD 56 001 / 74 7 415 / 14 13,2 %
celkem 351 919 / 22 859 47 214 / 3 696 13,4 %

 

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Ve druhé sloupci jsou uvedeny údaje pro celou ČR (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro všechny projekty / počet projektů). Ve třetím sloupci jsou uvedeny údaje pro Středočeský kraj (celkové způsobilé výdaje v milionech Kč pro projekty s místem realizace ve Středočeském kraji / počet projektů s místem realizace ve Středočeském kraji). V posledním sloupci je podíl Středočeského kraje z hlediska CZV.

ČR (CZV / p) SčK (CZV / p) podíl SčK
OPPIK
14 713 /1 557 1 989 / 175 13,5 %
OPVVV 1 037 / 21 72 / 10 6,9 %
OPZ 4 108 / 73 296 / 10 7,2 %
OPŽP 1 020 / 237 127 / 35 12,5 %
IROP 9 363 / 962 1 291 /115 13,8 %
OPD 18 984 / 42 2 793 / 9 14,7 %
celkem 49 225 / 2 892 6 569 / 354 13,3 %


Poznámka:

Výše uvedené statistiky jsou vyvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj k 2. 7. 2018 (zahrnují pouze šest sledovaných operačních programů).

Částky pro Středočeský kraj jsou v případě, že jeden projekt má místa realizace ve více krajích, vyděleny ideálním podílem.

Do počtů projektů s místem území realizace v Středočeském kraji je zahrnut jakýkoliv projekt, jehož alespoň jedno místo realizace je v Středočeském kraji.