Projekt RI2integrate (Danube Transnational Programme Interreg)

Středočeský kraj se zapojil jako přidružený / asociovaný partner Středočeského inovačního centra (SIC) do realizace projektu RI2integrate, zaměřeného na efektivnější využití potenciálu hospodářského rozvoje regionu integrací excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje.

Náplní projektu RI2integrate je navrhnout a implementovat podpůrné nástroje (zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešeních, vědecké parky, návštěvnická centra) a v té souvislosti vydat odpovídající příručky a akční plány a provést pilotní ověření. Spojovacím prvkem mezi regiony Podunají je nová výzkumná infrastruktura realizovaná investicí EU přesahující 850 milionů EUR, a to na vysoce výkonné lasery ELI (Extreme Light Infrastructure) postupně instalované v ČR, Maďarsku a Rumunsku.