Program Bezbariérové obce 2017

MMR tento týden vyhlásilo dvě výzvy programu Bezbariérové obce 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tento týden výzvy programu Bezbariérové obce 2017. Náplní tohoto dotačního programu je zajistit podporu komplexního řešení bezbariérových tras v obcích.

Program se skládá ze 2 podprogramů:

  • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
  • Euroklíč

Příjemcem podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídicím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Příjemcem podprogramu Euroklíč jsou nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci mezinárodního projektu Euroklíč.

Bližší informace o výzvách v obou podprogramech naleznete na této webové stránce ministerstva.