Program 8. zasedání RSK

29. 6. 2016 se uskuteční 8. zasedání RSK Středočeského kraje.

Osmé zasedání Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje se bude konat dne 29. června 2016 od devíti hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Mezi body jednání bude mj. představení dokumentu „Analýza potřeb v území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání“ a schválení aktualizace Regionálního akčního plánu Středočeského kraje.

Program zasedání je dostupný ke stažení zde.