Program 4. zasedání NSK

29. dubna 2016 se uskuteční 4. zasedání Národní stálé konference (NSK).

Čtvrté zasedání NSK se bude konat ve Slovanském domě v Praze.

Součástí zasedání budou jednání Komory pro ITI a IPRÚ, Komory pro CLLD a Komory regionální.

Program zasedání je dostupný ke stažení zde.