Prezentace ze semináře programů mezinárodní spolupráce Interreg

Prezentace ze semináře programů mezinárodní spolupráce Interreg (pořádaného RSK SčK 19. 7. 2017) jsou nyní k dispozici ke stažení na našich stránkách.

Seminář programů mezinárodní spolupráce Interreg se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Zastupitelstva Středočeského kraje PhDr. Marie Kaufmann dne 19. července 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Seminář zorganizoval Sekretariát RSK Středočeského kraje spolu s Evropskou rozvojovou agenturou. Prezentace pro Vás připravili za Evropskou rozvojovou agenturu Mgr. Martin Synkule, MA a Dr. Jan Hauser, za MMR Mgr. Pavel Lukeš z Oddělení mezinárodních územních vazeb a v neposlední řadě Ing. Eva Slováková, projektová manažerka RI2integrate ze Středočeského inovačního centra, kterým tímto děkujeme za spolupráci a poskytnutí prezentací.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení zde.