Prezentace ze semináře programů mezinárodní spolupráce Interreg

Dne 19. července 2017 se v prostorách KÚSK uskutečnil seminář programů mezinárodní spolupráce Interreg.

K dispozici jsou již také prezentace ze semináře.

Seminář programů mezinárodní spolupráce Interreg se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Zastupitelstva Středočeského kraje PhDr. Marie Kaufmann dne 19. července 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Seminář zorganizoval Sekretariát RSK Středočeského kraje spolu s Evropskou rozvojovou agenturou. Prezentace pro Vás připravili za Evropskou rozvojovou agenturu Mgr. Martin Synkule, MA a Dr. Jan Hauser, za MMR Mgr. Pavel Lukeš z Oddělení mezinárodních územních vazeb a v neposlední řadě Ing. Eva Slováková, projektová manažerka RI2integrate ze Středočeského inovačního centra, kterým tímto děkujeme za spolupráci a poskytnutí prezentací.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení zde.