Prezentace z konference Spojujeme středočeský venkov

V úterý 9. ledna 2018 uspořádala Regionální stálá konference Středočeského kraje ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR konferenci Spojujeme středočeský venkov, na kterou se dostavila stovka představitelů svazků obcí, místních akčních skupin a samospráv.

K dispozici jsou již také prezentace z konference.

Konferencí provázel Petr Halada, předseda středočeského SMS ČR.

Program zahájila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která ocenila podobné akce a dodala, že cílem krajského úřadu je, aby se střední Čechy staly bohatým regionem, ve kterém se dobře žije na všech jeho místech.

Podporu venkova z národní úrovně a budoucí strategii regionálního rozvoje po roce 2021 představil David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky na MMR.

Ohledně krajských dotačních titulů přednesl zajímavý příspěvek Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů.

Problematice regionální politiky EU a jejích dopadů v prostředí českých regionů se věnoval Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR.

Zajímavou prezentaci o vzdělávání starostů a představitelů samospráv vůbec si připravil Jan Sedláček, starosta obce Křižánky na Žďársku.

Jak i ve složité situaci vypadá fungující mikroregion, přednesl Vladimír Kabát ze Svazku obcí Region Dolní Berounka.

Odpolední blok zahájil Martin Bunček z Technologické agentury ČR a ve svém příspěvku představil možnosti grantů v rámci programů TAČR.

Funkci a hodnotu přístupu LEADER v rozvoji venkova zdůraznil ve svém příspěvku Radim Sršeň, který byl řadu let prezidentem ELARD a působí ve Výboru regionů EU.

Tématu co je to vlastně ještě venkov a kolik tváří může dnes mít se věnoval ve své prezentaci Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan.

Jak podstatnou roli pro rozvoj a vůbec možná i existenci venkovské obce bude mít přítomnost vysokorychlostního internetu, představila Rut Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra.

Prezentace z konference a fotografie jsou k dispozici na našich stránkách zde.