Prezentace k semináři Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Dne 1. února 2017 se v prostorách KÚSK uskutečnil seminář pro žadatele výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I. (OPVVV).

K dispozici jsou již také prezentace ze semináře.

Seminář uspořádaly Sekretariát RSK Středočeského kraje a Realizační tým projektu KAP Středočeského kraje ve spolupráci s MŠMT.

Seminář se věnoval problematice výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 (Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.) OPVVV.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení na této naší stránce.