Seznam výzev OPZ

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva č. 142 – Vytvoření kapacit nových dětských skupin v Praze
Výzva č. 141 – Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu
Výzva č. 140 – Antivirus A II.
Výzva č. 139 – Podpora sociálního začleňování v Praze
Výzva č. 138 – Antivirus A
Výzva č. 137 – Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU
Výzva č. 136 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR
Výzva č. 134 – Podpora sociálního začleňování v Praze
Výzva č. 133 – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky – dotace v hl. m. Praze
Výzva č. 132 – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
Výzva č. 131 – Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze
Výzva č. 130 – Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu
Výzva č. 129 – Podpora sociálního podnikání
Výzva č. 128 – Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí
Výzva č. 127 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze
Výzva č. 126 – Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
Výzva č. 124 – Podpora inovačního prostředí
Výzva č. 123 – Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce
Výzva č. 122 – Rozvoj služeb zaměstnanosti
Výzva č. 121 – Nástroje APZ II.
Výzva č. 120 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
Výzva č. 119 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
Výzva č. 118 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
Výzva č. 117 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
Výzva č. 116 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje
Výzva č. 114 – Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků
Výzva č. 113 – Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině – dotace na provoz v hl. m. Praze
Výzva č. 112 – Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině – dotace na provoz mimo Prahu
Výzva č. 111 – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu
Výzva č. 110 – Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! – II.
Výzva č. 109 – Výzva pro územní samosprávné celky – obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC
Výzva č. 108 – Podpora programu Housing First (Bydlení především)
Výzva č. 107 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu
Výzva č. 106 – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Výzva č. 105 – Podpora sociálního podnikání v Praze
Výzva č. 103 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze
Výzva č. 101 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
Výzva č. 099 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze
Výzva č. 098 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Výzva č. 097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.
Výzva č. 095 – Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)
Výzva č. 094 – Budování kapacit sociálních partnerů II.
Výzva č. 093 – Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II.
Výzva č. 092 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Výzva č. 091 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje
Výzva č. 090 – Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1
Výzva č. 089 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Výzva č. 088 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)
Výzva č. 084 – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.
Výzva č. 083 – Nová řešení pro tíživé sociální problémy
Výzva č. 082 – Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře
Výzva č. 081 – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
Výzva č. 080 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Výzva č. 079 – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Výzva č. 078 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze
Výzva č. 077 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu
Výzva č. 076 – Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
Výzva č. 075 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce
Výzva č. 074 – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha
Výzva č. 073 – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
Výzva č. 071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Výzva č. 070 – Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze
Výzva č. 069 – Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR – mimo hl. m. Prahu
Výzva č. 068 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Výzva č. 067 – Podpora sociálního podnikání
Výzva č. 066 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Výzva č. 065 – Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí
Výzva č. 064 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)
Výzva č. 063 – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Výzva č. 062 – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze
Výzva č. 061 – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
Výzva č. 060 – Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!
Výzva č. 059 – Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže
Výzva č. 058 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Výzva č. 055 – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR
Výzva č. 054 – Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace
Výzva č. 053 – Specifická výzva na vybrané cílové skupiny
Výzva č. 052 – Podpora sociálního začleňování v SVL – 3. výzva
Výzva č. 051 – Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – Praha
Výzva č. 050 – Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – méně rozvinuté regiony
Výzva č. 049 – Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva
Výzva č. 048 – Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva
Výzva č. 047 – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Výzva č. 046 – Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
Výzva č. 045 – Integrované územní investice (ITI)
Výzva č. 044 – Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním
Výzva č. 043 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Výzva č. 042 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – 2. výzva
Výzva č. 041 – Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí
Výzva č. 040 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Výzva č. 039 – Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)
Výzva č. 038 – Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV
Výzva č. 037 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Výzva č. 036 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze
Výzva č. 035 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
Výzva č. 034 – Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha
Výzva č. 033 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
Výzva č. 032 – Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež
Výzva č. 031 – Budování kapacit a profesionalizace NNO
Výzva č. 030 – Úřad vlády ČR (systémové projekty)
Výzva č. 029 – Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva
Výzva č. 028 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha
Výzva č. 027 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)
Výzva č. 026 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – 1. výzva
Výzva č. 025 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
Výzva č. 024 – Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny
Výzva č. 023 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Výzva č. 022 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
Výzva č. 021 – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
Výzva č. 020 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Výzva č. 019 – Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020
Výzva č. 018 – Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ
Výzva č. 017 – Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR
Výzva č. 016 – Výzva pro systémové projekty realizované MPSV – soc. podnikání
Výzva č. 015 – Podpora sociálního podnikání
Výzva č. 014 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze
Výzva č. 013 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu
Výzva č. 011 – Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR
Výzva č. 010 – Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ
Výzva č. 009 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů
Výzva č. 008 – Podpora procesů ve službách na území hl. města Prahy
Výzva č. 007 – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)
Výzva č. 006 – Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
Výzva č. 005 – Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
Výzva č. 004 – Záruky pro mladé
Výzva č. 003 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji
Výzva č. 002 – Budování kapacit sociálních partnerů
Výzva č. 001 – Nástroje APZ