Seznam výzev OPVVV

Přehled výzev vydaných výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva č. 02_20_082 – Akční plánování v území
Výzva č. 02_20_081 – Šablony III. – pro hlavní město Praha
Výzva č. 02_20_080 – Šablony III. – mimo hlavní město Praha
Výzva č. 02_20_079 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV.
Výzva č. 02_19_078 – Implementace krajských akčních plánů II.
Výzva č. 02_19_077 – Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Výzva č. 02_19_076 – Inovace v pedagogice
Výzva č. 02_19_075 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II.
Výzva č. 02_19_074 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III.
Výzva č. 02_19_073 – Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
Výzva č. 02_18_072 – Výzkumné e-infrastruktury
Výzva č. 02_18_071 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
Výzva č. 02_18_070 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF – II.
Výzva č. 02_18_069 – Předaplikační výzkum pro ITI – II.
Výzva č. 02_19_068 – Pregraduální vzdělávání II.
Výzva č. 02_18_067 – Implementace strategie digitálního vzdělávání II.
Výzva č. 02_18_066 – Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR
Výzva č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II. – MRR
Výzva č. 02_18_064 – Šablony II. – pro hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_063 – Šablony II. – mimo hlavní město Praha
Výzva č. 02_18_059 – ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony
Výzva č. 02_18_058 – ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony
Výzva č. 02_18_057 – ERDF výzva pro vysoké školy II.
Výzva č. 02_18_056 – ESF výzva pro vysoké školy II.
Výzva č. 02_18_055 – Smart Akcelerátor II.
Výzva č. 02_18_054 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.
Výzva č. 02_18_053 – Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
Výzva č. 02_17_052 – Individuální projekty systémové III.
Výzva č. 02_17_051 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)
Výzva č. 02_17_050 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF
Výzva č. 02_17_049 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
Výzva č. 02_17_048 – Předaplikační výzkum pro ITI
Výzva č. 02_17_047 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.
Výzva č. 02_18_046 – Výzkumné infrastruktury II.
Výzva č. 02_17_045 – Individuální projekty Technické pomoci
Výzva č. 02_17_044 – Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
Výzva č. 02_17_043 – Teaming II.
Výzva č. 02_16_042 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. (pro území hlavní město Praha)
Výzva č. 02_16_041 – Vyšší odborné školy
Výzva č. 02_16_040 – Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I.
Výzva č. 02_16_039 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II.
Výzva č. 02_16_031 – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách
Výzva č. 02_16_038 – Pregraduální vzdělávání
Výzva č. 02_16_037 – Podpora žáků se zdravotním postižením I. (Implementace APIV)
Výzva č. 02_16_036 – Implementace strategie digitálního vzdělávání I.
Výzva č. 02_16_035 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. (pro území mimo hlavní město Praha)
Výzva č. 02_16_034 – Implementace krajských akčních plánů I.
Výzva č. 02_16_032 – Budování kapacit pro rozvoj škol II.
Výzva č. 02_16_028 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
Výzva č. 02_16_027 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Výzva č. 02_16_026 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Výzva č. 02_16_025 – Předaplikační výzkum
Výzva č. 02_16_024 – Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II.
Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. (pro hlavní město Praha)
Výzva č. 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. (pro území mimo hlavní město Praha)
Výzva č. 02_16_021 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL
Výzva č. 02_16_020 – Individuální projekty systémové II.
Výzva č. 02_16_019 – Excelentní výzkum
Výzva č. 02_16_018 – Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Výzva č. 02_16_017 – Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace
Výzva č. 02_16_016 – ERDF výzva pro vysoké školy
Výzva č. 02_16_015 – ESF výzva pro vysoké školy
Výzva č. 02_16_014 – Budování expertních kapacit – transfer technologií
Výzva č. 02_16_013 – Výzkumné infrastruktury
Výzva č. 02_16_012 – Gramotnosti
Výzva č. 02_16_011 – Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů
Výzva č. 02_16_010 – Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Výzva č. 02_16_009 – Pro Technickou pomoc v prioritní ose 4 OP VVV
Výzva č. 02_15_008 – Fázované projekty
Výzva č. 02_15_007 – Inkluzivní vzdělávání
Výzva č. 02_15_006 – Teaming
Výzva č. 02_15_005 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Výzva č. 02_15_004 – Smart Akcelerátor
Výzva č. 02_15_003 – Podpora excelentních výzkumných týmů
Výzva č. 02_15_002 – Pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
Výzva č. 02_15_001 – Pro individuální projekty systémové