Seznam výzev OPD

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Doprava (OPD) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva č. 48 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality
Výzva č. 40 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ)
Výzva č. 34 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení bezpečnosti plavby
Výzva č. 33 – pro fázované projekty v rámci SC 3.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou)
Výzva č. 32 – pro fázované projekty v rámci SC 2.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou)
Výzva č. 31 – pro fázované projekty v rámci SC 1.1 OPD 
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou)
Výzva č. 29 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy
Výzva č. 28 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu
Výzva č. 27 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech
Výzva č. 26 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Liberecká aglomerace
Výzva č. 25 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – České Budějovice
Výzva č. 24 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava
Výzva č. 23 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Zlín
Výzva č. 22 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace
Výzva č. 21 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ústecko-chomutovská aglomerace
Výzva č. 20 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ostravská aglomerace
Výzva č. 19 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc
Výzva č. 18 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Brno
Výzva č. 17 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Plzeň
Výzva č. 16 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha
Výzva č. 10 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy
Výzva č. 09 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy
Výzva č. 08 – pro fázované projekty v rámci SC 3.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny)
Výzva č. 07 – pro fázované projekty v rámci SC 2.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny)
Výzva č. 06 – pro fázované projekty v rámci SC 1.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny)
Výzva č. 05 – pro projekty v rámci SC 4.1 OPD
Výzva č. 04 – pro projekty v rámci SC 3.1 OPD
Výzva č. 03 – pro projekty v rámci SC 2.1 OPD – Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T
Výzva č. 02 – pro projekty v rámci SC 2.1 OPD – Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T
Výzva č. 01 – pro projekty v rámci SC 1.1 OPD