Seznam výzev OPD

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Doprava (OPD) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva č. 84 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 83 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic
Výzva č. 82 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 81 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic
Výzva č. 80 – Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci SC 2.3 – ITS ve městech
Výzva č. 79 – Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Mariánské Lázně
Výzva č. 78 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic
Výzva č. 77 – Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy
Výzva č. 76 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie
Výzva č. 75 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS jednotkami
Výzva č. 74 – Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy
Výzva č. 73 – Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy
Výzva č. 71 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic
Výzva č. 70 – Infrastruktura pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 69 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 68 – Infrastruktura pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 67 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 66 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 – překladiště kombinované dopravy
Výzva č. 65 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 64 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz
Výzva č. 63 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Liberecká aglomerace
Výzva č. 62 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – České Budějovice
Výzva č. 61 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Jihlava
Výzva č. 60 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Zlín
Výzva č. 59 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Hradecko-pardubická aglomerace
Výzva č. 58 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Ústecko-chomutovská aglomerace
Výzva č. 57 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Ostravská aglomerace
Výzva č. 56 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Olomouc
Výzva č. 55 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Brno
Výzva č. 54 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Plzeň
Výzva č. 53 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 – Praha
Výzva č. 52 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – snižování spotřeby paliva
Výzva č. 51 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – remotorizace plavidel
Výzva č. 50 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality
Výzva č. 49 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení bezpečnosti plavby
Výzva č. 48 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení multimodality
Výzva č. 47 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie – SŽDC
Výzva č. 46 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – výměna brzdových špalíků u nákladních vozů
Výzva č. 45 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie
Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC
Výzva č. 43 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – vybavování ETCS a GSM-R jednotkami
Výzva č. 40 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ)
Výzva č. 39 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic
Výzva č. 38 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic
Výzva č. 37 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic
Výzva č. 36 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 34 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 – Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy – zvýšení bezpečnosti plavby
Výzva č. 33 – pro fázované projekty v rámci SC 3.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou)
Výzva č. 32 – pro fázované projekty v rámci SC 2.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou)
Výzva č. 31 – pro fázované projekty v rámci SC 1.1 OPD 
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty s podstatnou změnou)
Výzva č. 30 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 – Podprogram 1a – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
Výzva č. 29 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS na dálnicích a silnicích I. třídy
Výzva č. 28 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD – Železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu
Výzva č. 27 – pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD – ITS ve městech
Výzva č. 26 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Liberecká aglomerace
Výzva č. 25 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – České Budějovice
Výzva č. 24 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Jihlava
Výzva č. 23 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Zlín
Výzva č. 22 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Hradecko-pardubická aglomerace
Výzva č. 21 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ústecko-chomutovská aglomerace
Výzva č. 20 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Ostravská aglomerace
Výzva č. 19 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Olomouc
Výzva č. 18 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Brno
Výzva č. 17 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Plzeň
Výzva č. 16 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD – Praha
Výzva č. 15 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – systém měření spotřeby energie
Výzva č. 14 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)
Výzva č. 10 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy
Výzva č. 09 – pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD – Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy
Výzva č. 08 – pro fázované projekty v rámci SC 3.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny)
Výzva č. 07 – pro fázované projekty v rámci SC 2.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny)
Výzva č. 06 – pro fázované projekty v rámci SC 1.1 OPD
(2. fáze projektů z období 2007-2013 – projekty bez podstatné změny)
Výzva č. 05 – pro projekty v rámci SC 4.1 OPD
Výzva č. 04 – pro projekty v rámci SC 3.1 OPD
Výzva č. 03 – pro projekty v rámci SC 2.1 OPD – Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T
Výzva č. 02 – pro projekty v rámci SC 2.1 OPD – Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T
Výzva č. 01 – pro projekty v rámci SC 1.1 OPD