Seznam výzev IROP

Přehled výzev vydaných v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva č. 104 – IZS – Technika pro HZS ČR
Výzva č. 103 – Technická pomoc – REACT-EU
Výzva č. 102 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.
Výzva č. 101 – Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností
Výzva č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb
Výzva č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty
Výzva č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby
Výzva č. 95 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV.
Výzva č. 94 – Digitalizace stavebního řízení
Výzva č. 93 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II.
Výzva č. 92 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
Výzva č. 91 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III.
Výzva č. 90 – Sociální podnikání pro KPSVL
Výzva č. 89 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony
Výzva č. 88 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II.
Výzva č. 87 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.
Výzva č. 86 – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
Výzva č. 85 – Sociální bydlení – integrované projekty CLLD
Výzva č. 84 – Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 83 – Sociální bydlení – integrované projekty ITI
Výzva č. 82 – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.
Výzva č. 81 – Rozvoj sociálních služeb II.
Výzva č. 80 – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.
Výzva č. 79 – Sociální bydlení II.
Výzva č. 78 – Energetické úspory v bytových domech III.
Výzva č. 77 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.
Výzva č. 76 – Muzea II.
Výzva č. 75 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.
Výzva č. 74 – Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
Výzva č. 73 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.
Výzva č. 72 – Cyklodoprava II.
Výzva č. 71 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD
Výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (II.)
Výzva č. 69 – Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD
Výzva č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD
Výzva č. 67 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI
Výzva č. 65 – Sociální podnikání – integrované projekty CLLD
Výzva č. 64 – Sociální podnikání – Integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 63 – Sociální infrastruktura – Integrované projekty ITI
Výzva č. 62 – Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD
Výzva č. 61 – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 60 – Sociální infrastruktura – Integrované projekty ITI
Výzva č. 59 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 58 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI
Výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
Výzva č. 56 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Výzva č. 55 – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
Výzva č. 54 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče
Výzva č. 53 – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD
Výzva č. 52 – Revitalizace vybraných památek II.
Výzva č. 51 – Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 50 – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI
Výzva č. 49 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.
Výzva č. 48 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI
Výzva č. 47 – Infrastruktura základních škol (SVL)
Výzva č. 46 – Infrastruktura základních škol
Výzva č. 45 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD
Výzva č. 44 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.
Výzva č. 43 – Sociální podnikání II.
Výzva č. 42 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI
Výzva č. 41 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 40 – Vybrané silnice II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 39 – Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL
Výzva č. 38 – Rozvoj infrastruktury komunitních center
Výzva č. 37 – Energetické úspory v bytových domech II.
Výzva č. 36 – Stanice integrovaného záchranného systému (IZS)
Výzva č. 35 – Sociální bydlení pro SVL
Výzva č. 34 – Sociální bydlení
Výzva č. 33 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)
Výzva č. 32 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
Výzva č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče
Výzva č. 30 – Rozvoj sociálních služeb v SVL
Výzva č. 29 – Rozvoj sociálních služeb
Výzva č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
Výzva č. 27 – Vzdělávací a výcviková střediska IZS
Výzva č. 26 – eGovernment I.
Výzva č. 25 – Knihovny
Výzva č. 24 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů
Výzva č. 23 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu
Výzva č. 21 – Muzea
Výzva č. 20 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla
Výzva č. 19 – Technika pro integrovaný záchranný systém
Výzva č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
Výzva č. 17 – e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv
Výzva č. 16 – Energetické úspory v bytových domech
Výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
Výzva č. 14 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek
Výzva č. 12 – Sociální podnikání
Výzva č. 11 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality
Výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost
Výzva č. 9 – Územní studie
Výzva č. 8 – Technická pomoc
Výzva č. 7 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
Výzva č. 6 – Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
Výzva č. 5 – Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie
Výzva č. 4 – Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání
Výzva č. 3 – Regulační plány
Výzva č. 2 – Územní plány
Výzva č. 1 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy