Seznam výzev OPPIK

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschupnost (OPPIK) 2014-2020:

Název výzvy
Výzva III. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Brno)
Výzva V. programu podpory ICT a sdílené služby – Digitální podnik
Výzva VI. programu podpory Nemovitosti – Pomoc po tornádu
Výzva IX. programu podpory Inovace – Inovační projekt
Výzva VIII. programu podpory Potenciál
Výzva IX. programu podpory Aplikace
Výzva II. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP
Výzva VI. programu podpory Úspory energie s EPC
Výzva VI. programu podpory Úspory energie
Výzva V. programu podpory Proof of Concept
Výzva IV. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy
Výzva VIII. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva XIII. programu podpory Technologie
Výzva VI. programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě)
Výzva VIII. programu podpory Aplikace
Výzva VIII. programu podpory Inovace – Inovační projekt
Výzva VII. programu podpory Potenciál
Výzva III. programu podpory Vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů
Výzva VI. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Vtláčení bioplynu
Výzva VI. programu podpory Inovační vouchery
Výzva IV. programu podpory Proof of Concept
Výzva II. programu podpory Potenciál pro ITI (Plzeň)
Výzva VII. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Ostrava)
Výzva III. programu podpory Vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů
Výzva V. COVID-19 programu podpory Inovační vouchery
Výzva XII. COVID-19 programu podpory Technologie
Výzva VI. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva VII. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva IV. programu podpory Vysokorychlostní internet
Výzva XI. programu podpory Technologie
Výzva III. programu podpory Úspory energie – FVE systémy s akumulací/bez akumulace
Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
Výzva IV. programu podpory Úspory energie v SZT
Výzva II. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Ostrava)
Výzva III. programu podpory Proof of concept
Výzva VII. programu podpory Inovace – Inovační projekt
Výzvu VII. programu podpory Aplikace
Výzva V. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva VI. programu podpory Potenciál
Výzva V. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Výzva V. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva X. programu podpory Technologie
Výzva II. programu podpory Technologie pro ITI (Olomouc)
Výzva II. programu podpory Technologie pro ITI (Ostrava)
Výzva I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP
Výzva I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP pro ITI (Ostrava)
Výzva I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP pro ITI (Plzeň)
Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Olomouc)
Výzva IV. programu podpory Nemovitosti – Cestovní ruch
Výzva V. programu podpory Nemovitosti – Uhelné regiony
Výzva VI. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva V. programu podpory Úspory energie
Výzva III. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy
Výzva II. programu podpory Nemovitosti pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Brno)
Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva VI. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva II. programu podpory Úspory energie v SZT pro ITI (Brno)
Výzva II. programu podpory Aplikace pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Aplikace pro ITI (Ostrava)
Výzva II. programu podpory Aplikace pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Expanze – Záruky
Výzva II. programu podpory Vysokorychlostní internet
Výzva II. programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI (Olomouc)
Výzva II. programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva II. programu podpory Potenciál pro ITI (Olomouc)
Výzva II. programu podpory Potenciál pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva II. programu podpory Proof of Concept
Výzva IV. programu podpory Marketing
Výzva IV. programu podpory Inovační vouchery
Výzva IX. programu podpory Technologie
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Klastry pro ITI (Olomouc)
Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Vtláčení bioplynu
Výzva VIII. programu podpory Technologie
Výzva II. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Olomouc)
Výzva II. programu podpory Nemovitosti pro ITI (Olomouc)
Výzva VI. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť)
Výzva V. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť)
Technická výzva programu podpory Potenciál
Výzva IV. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva V. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva V. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury – ITI (Plzeň)
Výzva IV. programu podpory Úspory energie
Výzva II. programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy
Výzva IV. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Výzva IV. programu podpory ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center
Výzva III. programu podpory Školící střediska
Výzva IV. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva IV. programu podpory ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb
Výzva III. programu podpory Nemovitosti
Výzva VI. programu podpory Aplikace
Výzva V. programu podpory Inovace
Výzva V. programu podpory Potenciál
Výzva III. programu podpory Úspory energie v SZT
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Klastry pro ITI (Plzeň)
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Brno)
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Ostrava)
Výzva IV. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť)
Výzva I. programu podpory Potenciál pro ITI (Plzeň)
Výzva I. programu podpory Inovace pro ITI (Plzeň)
Výzva III. programu podpory Inovační vouchery
Výzva I. programu podpory Aplikace pro ITI (Olomouc)
Výzva III. programu podpory Marketing — Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích
Výzva II. programu podpory Úspory energie – FVE systémy s akumulací/bez akumulace
Výzva I. programu podpory Proof of Concept
Výzva VI. programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Výzva VII. programu podpory Technologie
Výzva VI. programu podpory Technologie
Výzva V. programu podpory Aplikace (Clean Sky 2)
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Klastry pro ITI (Ostrava)
Výzva I. programu podpory Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví pro ITI (Olomouc)
Výzva II. programu podpory Nemovitosti pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva III. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Ostrava)
Výzva III. programu podpory Úspory energie
Výzva III. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Výzva I. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Olomouc)
Výzva II. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Nemovitosti pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Úspory energie – Úvěry
Výzva III. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury pro ITI (Olomouc)
Výzva IV. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Potenciál pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Inovace pro ITI (Olomouc)
Výzva I. programu podpory Technologie pro ITI (Ostrava)
Výzva I. programu podpory Úspory energie v SZT pro ITI (Brno)
Výzva I. programu podpory Technologie pro ITI (Olomouc)
Výzva IV. programu podpory Aplikace
Výzva I. programu podpory Inovace – Inovační projekt – ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Potenciál – ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury – ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva I. programu podpory Aplikace – ITI (Hradec – Pardubice)
Výzva IV. programu podpory Potenciál
Výzva III. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva IV. programu podpory Inovace
Výzva II. programu podpory Inovační vouchery
Výzva IV. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
Výzva I. programu podpory Úspory energie – Energeticky efektivní budovy
Výzva I. programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
Výzva I. programu podpory Expanze – Úvěry
Výzva III. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť)
Výzva I. programu podpory Vysokorychlostní internet
Výzva II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva II. programu podpory Nízkouhlíkové technologie
Výzva II. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy
Výzva II. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Výzva II. programu podpory Úspory energie v SZT
Výzva II. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť)
Výzva III. programu podpory Potenciál
Výzva V. programu podpory Technologie
Výzva IV. programu podpory Technologie
Výzva II. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva III. programu podpory Spolupráce — Klastry
Výzva II. programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích
Výzva II. programu podpory Nemovitosti
Výzva II. programu podpory Školicí střediska
Výzva II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita Budování a modernizace datových center
Výzva II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
Výzva II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
Výzva III. programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky
Výzva I. programu podpory Inovační vouchery
Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Nízkouhlíkové technologie
Výzva II. programu podpory Aplikace
Výzva II. programu podpory Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum
Výzva I. programu podpory Potenciál
Výzva I. programu podpory Aplikace
Výzva I.-II. programu podpory Inovace
Výzva I. programu podpory Partnerství znalostního transferu
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Klastry
Výzva I. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy
Výzva I. programu podpory Služby infrastruktury
Výzva I. programu podpory Školicí střediska
Výzva I. programu podpory Marketing
Výzva I.-III. programu podpory Technologie
Výzva I. programu podpory Nemovitosti
Výzva I. programu podpory Úspory energie
Výzva I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie
Výzva I. programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)
Výzva I. programu podpory Smart Grids II. (Přenosová síť)
Výzva I. programu podpory Úspory energie v SZT
Výzva I. programu podpory ICT a sdílené služby
Výzva I. programu podpory Technická pomoc OP PIK