Seznam výzev OPŽP 2014-2020

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2014-2020:

Název výzvy
Výzva č. 162
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 161
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 160
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 159
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Výzva č. 158
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 157
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 156
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 155:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
Výzva č. 154:
SC: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech
Výzva č. 153:
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 152:
SC: Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí
Výzva č. 151:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 150:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 149:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 148:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Výzva č. 147:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 146:
SC: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Výzva č. 145:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 144:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Výzva č. 143:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Výzva č. 142:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 141:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 140:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 139:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 138:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 137:
SC: Rekultivace staré skládky
Výzva č. 136:
SC: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech
Výzva č. 135:
SC: Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí
Výzva č. 134:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 133:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 132:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 131:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 130:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 129:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 128:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 127:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 126:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 125:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 124:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 123:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 122:
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 121:
SC: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Výzva č. 120:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 119:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Výzva č. 118:
SC: Rekultivace staré skládky
Výzva č. 117:
SC: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 116:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 115:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 114:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 113:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 112:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 111:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 110:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 109:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 108:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 107:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 106:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 105:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 104:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 103:
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 102:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 101:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 100:
SC: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Výzva č. 99:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
Výzva č. 98:
SC: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
Výzva č. 97:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 96:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 95:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 94:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 93:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 92:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 91:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 90:
SC: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Výzva č. 89:
SC: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 88:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 87:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 86:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 85:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 84:
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 83:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 82:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 81:
SC: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Výzva č. 80:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 79:
SC: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
Výzva č. 78:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 77:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 76:
SC: Rekultivace staré skládky
Výzva č. 75:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 74:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 73:
SC: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Výzva č. 72:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 71:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 70:
SC: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Výzva č. 69:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 68:
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 67:
SC: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 66:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 65:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 64:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 63:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 62:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 61:
SC: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Výzva č. 60:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 59:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 58:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 57:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 56:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 55:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 54:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 53:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 52:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 51:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 50:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 49:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 48:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 47:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 46:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 45:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 44:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 43:
SC: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Výzva č. 42:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 41:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 40:
SC: Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 39:
SC: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Výzva č. 38:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 37:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 36:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 35:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 34:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 33:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 32:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 31:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 30:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 29:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 28:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 27:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 26:
SC: Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu
Výzva č. 25:
SC: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci
Výzva č. 24:
SC: Rekultivace staré skládky
Výzva č. 23:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 22:
SC: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Výzva č. 21:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
Výzva č. 20:
SC: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Výzva č. 19:
SC: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
Výzva č. 18:
SC: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Výzva č. 17:
SC: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů
Výzva č. 16:
SC: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 15:
SC: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Výzva č. 14:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 13:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 12:
SC: Posílit přirozené funkce krajiny
Výzva č. 11:
SC: Posílit biodiverzitu
Výzva č. 10:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 9:
SC: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Výzva č. 8:
SC: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 7:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 6:
SC: Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Výzva č. 5:
SC: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Výzva č. 4:
SC: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Výzva č. 3:
SC: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Výzva č. 2:
SC: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Výzva č. 1:
SC: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod