Seznam výzev OPZ+

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 101 – Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny
Výzva č. 100 – Výdejny potravinových bank
Výzva č. 099 – Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny
Výzva č. 096 – ALMA – mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže 1
Výzva č. 070 – Inkubační fáze šíření 2
Výzva č. 057 – Sociální inovace pro budoucnost
Výzva č. 056 – Podpora osob znevýhodněných na trhu práce 2
Výzva č. 054 – Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny 2
Výzva č. 053 – Systémová opatření v oblasti romské integrace
Výzva č. 052 – Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti
Výzva č. 051 – Realizační fáze vývoje řešení
Výzva č. 050 – Realizační fáze šíření
Výzva č. 049 – Vybudování dětských skupin 1
Výzva č. 047 – Podnikové vzdělávání 1
Výzva č. 046 – Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče
Výzva č. 045 – Zkvalitnění zdravotních služeb – vzdělávání zdravotnických pracovníků
Výzva č. 044 – Podpora integrace romské menšiny 1
Výzva č. 043 – Podpora sociálního začleňování cílových skupin 1
Výzva č. 042 – Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO 1
Výzva č. 041 – Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním
Výzva č. 040 – Společně za vzděláváním 1
Výzva č. 039 – Budování kapacit a profesionalizace NNO 1
Výzva č. 038 – Implementace opatření na zajištění rovného odměňování
Výzva č. 037 – Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání 1
Výzva č. 036 – Transformace pobytových sociálních služeb
Výzva č. 035 – Age management
Výzva č. 034 – Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě
Výzva č. 033 – Integrované územní investice – sociální začleňování
Výzva č. 032 – Integrované územní investice – zaměstnanost
Výzva č. 031 – Zkvalitnění zdravotních služeb – péče o duševní zdraví
Výzva č. 029 – Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 1
Výzva č. 028 – Záruky pro mladé
Výzva č. 027 – Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování 1
Výzva č. 026 – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 1
Výzva č. 025 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Výzva č. 024 – Podpora sociálního podnikání 1
Výzva č. 023 – Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni
Výzva č. 022 – Inkubační fáze šíření 1
Výzva č. 021 – Inkubační fáze vývoje řešení 1
Výzva č. 020 – Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání 1
Výzva č. 019 – Podpora osob znevýhodněných na trhu práce
Výzva č. 018 – Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách 1
Výzva č. 017 – Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé 1
Výzva č. 016 – Modernizace Úřadu práce
Výzva č. 015 – Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni
Výzva č. 014 – Podpora pečujících osob a sdílené péče 1
Výzva č. 013 – Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030
Výzva č. 012 – Diverzitní a flexibilní pracovní kultura 1
Výzva č. 011 – Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
Výzva č. 010 – Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
Výzva č. 009 – Podpora sociální práce 1
Výzva č. 008 – Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 1
Výzva č. 007 – Podpora sociálního bydlení 1
Výzva č. 006 – Podpora procesů ve službách – kraje 1
Výzva č. 005 – Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost
Výzva č. 004 – Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování
Výzva č. 003 – Zajištění dostupnosti sociálních služeb
Výzva č. 002 – Rozvoj institucí a služeb trhu práce
Výzva č. 001 – Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) pro období 2014-2020 naleznete zde.