Přehled programů a výzev pro kraje, obce a příspěvkové organizace

Na našem webu byl aktualizován celkový přehled výzev operačních programů a dalších evropských a národních dotačních programů pro kraje, obce a příspěvkové organizace (k 1. 8. 2019).

Přehled zahrnuje dosud vyhlášené i plánované výzvy operačních programů EU (IROP, OPVVV, OPZ, OPŽP), fondů EHP a Norska i dalších dotačních programů.

Přehled výzev pro kraje a příspěvkové organizace (PO) je k dispozici ke stažení v souboru formátu Excel zde.

Přehled výzev pro obce je k dispozici ke stažení v souboru formátu Excel zde.