Představení OPŽP 2021–2027 v terénu

AOPK ČR pořádá v listopadu 2021 terénní exkurzi s představením projektů OPŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 16. listopadu 2021 v Bolaticích terénní exkurzi s představením projektů realizovaných z OPŽP na Hlučínsku a na informace k OPŽP na období 2021–2027.

Účast je zdarma.

Bližší informace o exkurzi jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.