Představení OPŽP 2014–2020 v terénu

AOPK ČR pořádá v dubnu a květnu 2019 dvě terénní exkurze s představením projektů OPŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá ve dnech 11. dubna 2019 v Tachlovicích a 28. května 2019 v Českých Budějovicích terénní exkurze s představením projektů OPŽP ve středních a jižních Čechách.

Účast je zdarma.

Bližší informace o exkurzích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.