Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst

Operační program URBACT III hledá až 23 nových Sítí měst.

Sítě měst si kladou za cíl pomoci městům v Evropě nalézt řešení společných problémů, kterým města čelí. Tyto sítě sdružují až 10 partnerů z různých evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se od sebe učili. Partneři v síti vytvoří Integrovaný akční plán a budou mít příležitost otestovat některá řešení v malém rozsahu ve svých městech. Práce na tomto akčním plánu probíhá propojením místních stakeholderů a prací v místních a mezinárodních partnerstvích.

Bližší informace o výzvě a informačních dnech a webinářích jsou k dispozici na stránkách URBACT zde.