Poslední šance pro čerpání dotací z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

Od května do června 2023 bude možné podávat poslední žádosti o dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+.

Finanční prostředky z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,4 mld. Kč jsou určeny pro všechny obce do 10 tisíc obyvatel (na opravy místních komunikací) a pro obce do 3 tisíc obyvatel (také na rekonstrukci veřejných budov).

Podmínkou žádosti je zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument platný k datu podání žádosti o dotaci a po dobu realizace akce.

Změnu programové dokumentace schválila vláda ČR dne 29. 3. 2023. Úprava spočívá především ve změně hodnotících kritérií, zejména zvýšení bonifikace žadatelů z menších obcí a HSOÚ a nové navíc kritérium evidence projektu v ISPZ a jeho bodová bonifikace.

Žádosti o dotaci bude MMR přijímat od 2. května do 5. června 2023. Schválené projekty by měly být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2024.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zde.