Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR 2019

MMR vyhlásilo výzvu podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo výzvu podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2019.

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

Bližší informace o výzvě podprogramu a jeho dotačních titulech naleznete na stránkách ministerstva zde.