Podprogram Obnova obecního a krajského majetku v roce 2016

MMR tento týden vyhlásilo výzvu v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 17. října 2016 výzvu v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):

  • DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
  • DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Příjem žádostí o podporu v rámci tohoto programu byl zahájen 18. října 2016.

Zásady podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 jsou k dispozici ke stažení zde.

Další informace o podprogramu a výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.