Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2021

MMR vyhlásilo výzvu podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo výzvu podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2021.

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce aktivit cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Bližší informace o výzvě podprogramu a jeho dotačních titulech naleznete na stránkách ministerstva zde.