Podprogram Marketingové aktivity v CR 2019

MMR vyhlásilo výzvu podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo výzvu podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2019.

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Bližší informace o výzvě podprogramu a jeho dotačních titulech naleznete na stránkách ministerstva zde.