Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2018

MMR vyhlásilo výzvu podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2018.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo výzvu podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2018.

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Bližší informace o podprogramu naleznete na stránkách ministerstva zde.