Podpora zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku v programu Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je aktuálně vyčleněna dílčí alokace na podporu zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku.

V programu Nová zelená úsporám je aktuálně vyčleněna dílčí alokace na podporu zakládání komunit ve vazbě na komunitní energetiku, cílem je pilotně podpořit 40 komunit.

Bližší informace naleznete na stránkách SMO ČR zde.