Podpora regionálních kulturních a kreativních center z NPO pro dva projekty ve Středočeském kraji

V rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center byly podpořeny dva projekty ve Středočeském kraji.

Začátkem roku 2022 zahájilo Ministerstvo kultury jako vyhlašovatel výzvy pro komponentu 4.5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center společný proces komunikace směrem k sekretariátům Regionálních stálých konferencí o možném zapojení v rámci dvoukolového modelu hodnocení projektových žádostí.

Finální verze výzvy a podmínek byla vyhlášena na přelomu léta, konkrétně 11. 7. 2022, termín pro ukončení byl stanoven na 12. 9. 2022. Z celkové částky 2,7 mld. Kč byla pro Středočeský kraj vyčleněna obálka druhá „největší“ ve výši 266 mil. Kč.

Členové Regionální stálé konference SČK na podzim odsouhlasili složení sedmičlenné Hodnotící komise RSK SČK. Ta mohla poté, co předložené projektové žádosti prošly hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí (na MK), přistoupit k samotnému hodnocení pěti předložených projektových žádostí.

Výsledky byly dle metodiky zaslány na příslušný Odbor Ministerstva kultury a projektové žádosti hodnoceny expertní komisí vybranou zástupci MK.

Finální výsledky byly uveřejněny dne 13.2.2023.

Ve Středočeské kraji tudíž podpora ve výši 251.529.190 Kč putuje do Nelahozevsi a do Kralup nad Vltavou.

Gratulujeme!

Název projektu

Název žadatele

Přidělená výše dotace v Kč

Kreativní centrum hudby: rodný dům Antonína Dvořáka Lobkowicz Collections, o.p.s. 51 529 190
Kulturní centrum Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou 200 000 000