Pět seminářů k výzvám č. 080 a 081 OPVVV

MŠMT pořádá v srpnu až prosinci 2020 pět seminářů pro žadatele k výzvám č. 02_20_080 a 02_20_081 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve dnech 25. srpna 2020, 23. září 2020, 13. října 2020, 12. listopadu 2020 a 8. prosince 2020 v Praze pět seminářů pro žadatele výzev č. 02_20_080 (Šablony III. – mimo hlavní město Praha) a č. 02_20_081 (Šablony III. – pro hlavní město Praha).

Bližší informace o semináři konaném dne 25. srpna 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 23. září 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 13. října 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 12. listopadu 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 8. prosince 2020 naleznete na stránkách ministerstva zde.