Pět nových výzev (č. 49, 55, 56, 57 a 58) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 49, 55, 56, 57 a 58 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí pět nových výzev:

  • č. 49 – Protipovodňová opatření;
  • č. 55 – Svoz a zpracování odpadu;
  • č. 56 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov;
  • č. 57 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov;
  • č. 58 – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 49 bude zahájen 23. srpna 2023, pro výzvy č. 55, č. 56, č. 57 a č. 58 bude zahájen 27. září 2023.

Bližší informace o výzvě č. 49 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 55 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 56 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 57 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 58 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.