Pět nových výzev (č. 31, 32, 42, 43 a 44) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 31, 32, 42, 43 a 44 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj pět nových výzev:

  • výzvu č. 31 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče – SC 4.3 (MRR);
  • výzvu č. 32 – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče – SC 4.3 (PR);
  • výzvu č. 42 – Střední školy – SC 4.1 (MRR);
  • výzvu č. 43 – Střední školy – SC 4.1 (PR);
  • výzvu č. 44 – Střední školy – SC 4.1 (VRR).

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 31 a č. 32 byl zahájen 29. listopadu 2022, pro výzvy č. 42, č. 43 a č. 44 byl zahájen 30. listopadu 2022.

Bližší informace o výzvě č. 31 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 32 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 42 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 43 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 44 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.