Pět nových výzev (č. 27, 28, 29, 30 a 31) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 27, 28, 29, 30 a 31 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí pět nových výzev:

  • č. 27 – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů;
  • č. 28 – Péče o významné části přírody a krajiny;
  • č. 29 – Péče o chráněná území;
  • č. 30 – Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území;
  • č. 31 – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy.

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy bude zahájen 31. října 2022.

Bližší informace o výzvě č. 27 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 28 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 29 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 30 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 31 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.