Pět nových výzev (č. 139, 141, 143, 144 a 145) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 139, 141, 143, 144 a 145 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí pět nových výzev:

  • č. 139 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu);
  • č. 141 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech);
  • č. 143 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami);
  • č. 144 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami);
  • č. 145 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření).

Příjem žádostí o podporu pro uvedené výzvy byl zahájen 3. února 2020.

Bližší informace o výzvě č. 139 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 141 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 143 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 144 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 145 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.