Pět nových výzev (č. 006, 007, 008, 009 a 010) OPJAK

MŠMT vyhlásilo pět nových výzev č. 02_22_006, č. 02_22_007, č. 02_22_008, č. 02_22_009 a č. 02_22_010 OPJAK.

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pět výzev č. 02_22_006 (Technická pomoc – ERDF), č. 02_22_007 (Technická pomoc – ESF+), č. 02_22_008 (Špičkový výzkum), č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I.) a č. 02_22_010 (MSCA Fellowships CZ).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 02_22_006 č. 02_22_007 byl zahájen 17. srpna 2022, pro výzvu č. 02_22_008 byl zahájen 14. července 2022, pro výzvu č. 02_22_009 byl zahájen 27. července 2022 a pro výzvu č. 02_22_010 byl zahájen 2. srpna 2022.

Bližší informace o výzvě č. 02_22_006 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_22_007 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_22_008 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_22_009 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 02_22_010 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPJAK pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.