Pět nových prosincových výzev OPPIK

MPO vyhlásilo pět nových výzev OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu těchto pět nových výzev:

  • výzvu V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita;
  • výzvu V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie;
  • výzvu V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny;
  • výzvu IV. programu podpory Úspory energie v SZT;
  • výzvu II. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Ostrava).

Příjem žádostí o podporu pro první, druhou a třetí uvedenou výzvu bude zahájen 6. ledna 2019, pro čtvrtou uvedenou výzvu 8. ledna 2019 a pro pátou uvedenou výzvu 3. února 2019.

Bližší informace o výzvě V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita naleznete zde.

Bližší informace o výzvě V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie naleznete zde.

Bližší informace o výzvě V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny naleznete zde.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Úspory energie v SZT naleznete zde.

Bližší informace o výzvě II. programu podpory Školicí střediska pro ITI (Ostrava) naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.