Osm nových výzev (č. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21 a 26) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21 a 26 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí osm nových výzev:

  • č. 2 – Čistírny odpadních vod a kanalizace;
  • č. 3 – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady;
  • č. 4 – Udržitelné nakládání s odpady;
  • č. 12 – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší;
  • č. 13 – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší;
  • č. 14 – Třídění a dotřiďování odpadů;
  • č. 21 – Vodohospodářské projekty;
  • č. 26 – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 2, 3, 21 a 26 byl zahájen 15. srpna 2022.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 12 a 13 byl zahájen 17. srpna 2022.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 4 a 14 bude zahájen 7. září 2022.

Bližší informace o výzvě č. 2 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 3 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 4 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 12 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 13 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 14 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 21 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 26 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.