Osm červnových výzev OPPIK

MPO tento týden vyhlásilo osm nových výzev OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu osm nových výzev:

  • výzvu I. programu podpory Služby infrastruktury – ITI (Plzeň);
  • výzvu IV. programu podpory Úspory energie;
  • výzvu II. programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy;
  • výzvu IV. programu podpory Smart Grids (Distribuční sítě);
  • výzvu IV. programu podpory ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center;
  • výzvu III. programu podpory Školící střediska;
  • výzvu IV. programu podpory Partnerství znalostního transferu;
  • výzvu IV. programu podpory ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu I. programu podpory Služby infrastruktury – ITI (Plzeň) bude zahájen dne 3. září 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu IV. programu podpory Úspory energie bude zahájen dne 2. července 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy bude zahájen dne 16. července 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu IV. programu podpory Smart Grids (Distribuční sítě) byl zahájen dne 29. června 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu IV. programu podpory ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center bude zahájen dne 31. srpna 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu III. programu podpory Školící střediska bude zahájen 15. srpna 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu IV. programu podpory Partnerství znalostního transferu bude zahájen 17. září 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu IV. programu podpory ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb bude zahájen 28. srpna 2018. Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.