Online seminář k programu Interreg Europe 2021 – 2027

MMR pořádá 10. 2. 2022 informační seminář k programu Interreg Europe.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá dne 10. února 2022 online seminář zaměřený na program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE.

Na semináři bude představena podoba programu Interreg Europe pro období 2021 – 2027. V rámci semináře budou představeny klíčové rysy tohoto programu, tematické zaměření, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení první výzvy.

Bližší informace o semináři naleznete na stránkách SMO ČR zde.