Nové výzvy programu NPO brownfieldy

SFPI vyhlásil tři nové výzvy programu NPO brownfieldy.

Státní fond podpory investic vydal tři výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy:

  • Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč);
  • Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30 – 500 mil. Kč);
  • Dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty (3 – 30 mil. Kč).

Bližší informace o výzvách jsou k dispozici na stránkách SFPI zde.