Nové výzvy OPPIK (únor 2017)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo tři nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu tři nové výzvy:

  • výzvu II. programu podpory Úspory energie v SZT;
  • výzvu II. programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita a), b), c) a d);
  • výzvu II. programu podpory Spolupráce – Technologické platformy.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Úspory energie v SZT bude zahájen do 5 pracovních dní po oficiálním doručení informace Evropské komise o schválení revize OPPIK, která ruší omezení podílu alokace pro velké podniky v SC 3.5.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Smart grids I. (Distribuční sítě) – aktivita a), b), c) a d) bude zahájen do 5 pracovních dní po oficiálním doručení informace Evropské komise o schválení revize OPPIK, která ruší omezení podílu alokace pro velké podniky v SC 3.3.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Úspory energie v SZT byl zahájen 1. března 2017.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.