Nové výzvy OPPIK (leden 2017)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výzvy k dvěma dotačním programům podpory OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy k dvěma dotačním programům:

  • výzvu II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – aktivita a) vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic;
  • výzvu II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – aktivita b) výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy;
  • výzvu II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – aktivita c) výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy;
  • výzvu II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – aktivita d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu);
  • výzvu II. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) elektromobilita;
  • výzvu II. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita b) akumulace energie;
  • výzvu II. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita c) druhotné suroviny.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – aktivita a), b), c) a d) bude zahájen 15. února 2017.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a), b) a c) byl zahájen 1. března 2017.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.