Nové výzvy OPPIK (březen 2017)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dvě nové výzvy:

  • výzvu III. programu podpory Smart grids II: Přenosová síť / Prioritní osa 3
  • výzvu I. programu podpory Vysokorychlostní internet / Prioritní osa 4

Příjem žádostí o podporu pro výzvu III. programu podpory Smart grids II: Přenosová síť byl zahájen 31. března 2017.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu I. programu podpory Vysokorychlostní internet bude zahájen 26. dubna 2017.
Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.