Nové výzvy (č. 74 a 75) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 074 a 075 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 074 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu);
  • č. 075 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže).

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 074 bude zahájen 16. října 2017.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 075 bude zahájen 1. listopadu 2017.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.