Nové výzvy (č. 65 a 77) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 065 a 077 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 065 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže)
  • č. 077 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže)

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev bude zahájen 3. dubna 2017.

Bližší informace o výzvě č. 065 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 077 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.